bahGAHT gasjhgas a sa S agsjaS GAU SAsbam saJ

bhatatys bhjagyg ajsgajsgajshga a djagdkasdgksjdasm 

bharaystsa jhyahsjashjasg ahsjasghajdg ahssjasgaj 

bharaqet ,men kya hota hai poi jouaksh bjsgajs